Projekční činnost / Odpady a kanalizace - Topení, voda, plyn Žďár nad Sázavou

Odpady a kanalizace

   Montáže kanalizací -  instalace, opravy a rekonstrukce kanalizačních vedení

 

-  montáže odpadových a kanalizačních instalací v bytech, obytných  domech, komerčních a průmyslových budovách

-  výměny starých kanalizačních vedení

-  připojování odpadů z myček, praček atd.na stávající kanalizační potrubí

-  pokládání a montáže odpadního potrubí kanalizací

-  montáže, opravy a rekonstrukce odpadních stoupaček domovních kanalizací

-  napojení dešťové vody na kanalizaci

-  výstavba a rekonstrukce septiků a dalších nádrží na splaškovou vodu

-  zkoušky těsnosti kanalizací a kanalizačních systémů

-  demontáž stávajících kanalizací - rozebrání, odvoz a likvidace kanalizačních vedení a součástí kanalizace